Basen dla członków WOPR

Od 04.10.2014r w każdą sobotę o godz. 10.00 dla członków Wejherowskiego WOPR zarezerwowano dwa tory pływackie na basanie przy ZS nr 3 ul. Nanicka 22 w celu podnoszenia sprawności fizycznej oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych oraz pływackich. Bezpłatne wejście po okazaniu legitymacji WOPR oraz wpisaniu się na listę obecności.

OBCHODY DNIA RATOWNIKA WOPR

18.06.2014 r. Zarząd Wejherowskiego WOPR, zaprasza wszystkich ratowników Wejherowskiego WOPR oraz sympatyków WOPR na oobchody “Dnia ratownika WOPR”, które odbędą się 28.06. 2014 r. (sobota) o godz.11.00 w Nadolu. Ratownicy obowiązkowo w strojach organizacyjnych.

DECYZJA MSW

Pragniemy poinformować, że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr. 208, poz. 1240 ), Minister Spraw Wewnętrznych decyzją Nr. 29/2014 z dnia 22 kwietnia 2014, wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Oznacza to, że Wejherowskie WOPR jest pełnoprawnym podmiotem upoważnionym do organizowania i prowadzenia kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli jak również do prowadzenie innych działań ratowniczych na obszarach wodnych. Tym samym nałożony został na nas obowiązek dbania o bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie powiatu Wejherowskiego i powiatu Puckiego.

Zarząd Wejherowskiego WOPR

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO 2013

15 września, zakończyliśmy pracę na na dwóch ostatnich kąpieliskach w Karwi i Jastrzębiej Górze, w tegorocznym  sezonie zorganizowaliśmy i prowadziliśmy 12 kąpielisk nadmorskich, na odcinku od Jastrzębiej Góry do Lubiatowa oraz  4 kąpieliska  śródlądowe, nad jeziorem Żarnowieckim – 2, nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach i nad jeziorem Wysoka w Kamieniu. Łącznie zatrudnialiśmy 46 ratowniczek i ratowników.

Uczestniczyliśmy również w projekcie Wojewody Pomorskiego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Naszym zadaniem było patrolowanie obszarów wodnych na terenie powiatu wejherowskiego oraz prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Read More