Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 Zapisy na kursy prowadzi Bartłomiej Błoszyk 500 028 280 za pomocą formularzaW razie wątpliwości odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. 

Termin najbliższego kursu to:
Harmonogram kursu KPP listopad Wejherowo:
12.11 – godz 16do 20
13.11 – godz 9 do 18
14.11 – godz 10 do 17
 
19.11 – godz 16do 20
20.11 – godz 9 do 18
21.11 – godz 10 do 17
 
26.11 – godz 16do 20
27.11 – godz 9 do 18
28.11 – godz 10 do 17
 
03.12 – godz 16do 20 dołącza RECERTYFIKACJA
04.12 – godz 9 do 18 dołącza RECERTYFIKACJA
05.12 – godz 10 do 17 dołącza RECERTYFIKACJA
 
Planowany termin egzaminu 07.12.2021
 
Zastrzegamy możliwość zmiany terminu i godziny egzaminu.
Zajęcia w piątek prowadzone są od godziny 16 do 20, w sobotę od godz 9 do godz 18 i w niedzielę od godziny 10 do godz 17. Miejsce prowadzenia zajęć – siedziba WOPR Wejherowo ul. Ofiar Piaśnicy 22 (boczne wejście) .
Ilość godzin – 66godz zegarowych.
Zapraszamy
 
Informujemy o planowanym kursie KPP dla osób chcących zdobyć stopień Ratownika będący pierwszym stopniem w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Koszt kursu podstawowego to 1000zł – po uwzględnieniu rabatu dla członków WOPR -900zł za osobę.
Kurs recertyfikujący to koszt 300zł – 250zł po uwzględnieniu rabatu dla WOPR.
 
Na zajęcia praktyczne każdy uczestnik powinien być wyposażony w maseczkę jednorazową oraz 1 parę rękawiczek.
 Zajęcia teoretyczne, online będą odbywać się na platformie e-learningowej,