REKRUTACJA RUSZA OD 20 sierpnia 2016r. 

planowane godz. zajęć grup wg zaawansowania w semestrze od września 2016r

12.00 – sekcja oraz szkolenia ratowników

13.00 – sekcja, nauki zaawansowane

14.00 podstawowe, zaawansowane

15.00 2 x podstawowe,

16.00 2 x podstawowe, 2 x zaawansowane

17.00 2 x podstawowe, 2 x zaawansowane

18.00 – dorośli?

 

Regulamin zajęć na dole strony. Wszelkich aktualności prosimy szukać na stronie oraz naszym Fanpage’u na Facebooku (https://www.facebook.com/pages/WOPR-Wejherowo/720629498013635)

DSC_0036DSC_0086

PROGRAM

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: od 5 do 13 roku życia

CELE:

– podstawowa nauka pływania

– propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

– wdrażanie psychologicznych i zdrowotnych aspektów pływania

– przebywanie w grupie rówieśniczej – dobra zabawa

– doskonalenie technik pływackich – pływanie jako dyscyplina sportowa

– szkolenie podstawowych technik  ratownictwa wodnego

– wpajanie nawyku niesienia pierwszej pomocy osobom tonącym

– woda jako żywioł – podstawy samoratownictwa

egzamin_na_modszego_ratownika_wopr_10012012_20120111_1821818923DSC_0114

PODZIAŁ NA GRUPY I ILOŚĆ LEKCJI

 

Podział dzieci ze względu na wiek, jak i ilość lekcji, które pozwolą na realizację postawionych celów, zależą od indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i podmiotowo. Ilość dzieci w grupie zależy od wieku i poziomu zaawansowania uczestnika zajęć.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerów i instruktorów pływania. W grupie dla dzieci najmłodszych i początkujących każdemu instruktorowi pomaga asystent.

 

Wstępne założenia:

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA – dzieci w wieku 5-7 lat; po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs dyplomem „Już pływam” czyli przepłynięcia 25m stylem dowolnym bez sprzętu w dowolnym czasie
 • GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 8-10 lat po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs Kartą pływacką
 • GRUPA ZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 11-12 lat powinny dążyć do poznania podstaw ratownictwa wodnego i uzyskania tytułu MR WOPR. Jak również dążenia do sekcji ratownictwa sportowego.

 

Umiejętności dzieci weryfikowane będą na bieżąco. W trakcie kursu istnieje możliwość przesunięcia dziecka do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.

Dlatego na pierwszych zajęciach instruktor określa poziom stopnia zaawansowania dziecka.

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ (45-50 MIN.)

 

I GRUPA POCZĄTKUJĄCA (min 6 – max 8 osób)

 

– gry i zabawy oswajające z wodą – proste skoki

– umiejętność zanurzenia twarzy i całej głowy pod wodę

– umiejętność oddychania „na wodzie” i „pod wodą”

– umiejętność leżenia na brzuchu i na plecach

– nurkowanie po przyrządy – zabawki

– praca nóg na brzuchu i na plecach z deską i makaronem

– pływanie „strzałką”

– podstawowe ruchy rąk do kraula A i B – dokładanka

 

II GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

 

– doskonalenie pływania kraulem A i B

* praca rąk

* umiejętność oddychania

* kondycja

– nauka stylu klasycznego

– umiejętność pływania pod wodą

– skoki na główkę

 

III GRUPA ZAAWANSOWANA

 

– doskonalenie technik pływania 3 stylami

* prawidłowe ułożenie ciała na wodzie

* technika ułożenia ramion

* ułożenie głowy i oddychanie

– nauka stylu motylkowego – podstawy (dla chętnych)

– skoki startowe i nawroty

– zapoznanie z technikami ratownictwa wodnego

 

W przypadku nieobecności potrzebna konsultacja z instruktorem dot. odrobienia/kontynuacji zajęć.

DSC_0042

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  – wypełnienie deklaracji uczestnictwa z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych w wodzie( wypełnia rodzic lub opiekun),

  – uiszczenie opłaty za nauki pływania w terminie/ach i kwotach oznaczonych w oświadczeniu.

 2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu, w którym odbywają się zajęcia,

 3. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania i wieku, w trakcie semestru istnieje możliwość przeniesienia dziecka do grupy o wyższym poziomie po uzgodnieniu z rodzicem/opiekunem.

 4. W wypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane można, po wcześniejszym uzgodnieniu, odrobić w inną sobotę, z grupą o tym samym poziomie zaawansowania. Zajęcia można odrabiać jedynie w czasie trwania bieżącego semestru. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny semestr. W wypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zamiany całkowitej kwoty na rozliczenia według stawki jak za pojedyncze zajęcia.

 5. Rodzice małych dzieci /jeszcze nie w pełni samodzielnych/ mogą przebywać z dzieckiem w szatni oraz odprowadzić dziecko pod nieckę basenu i odebrać je przy niecce po zakończonych zajęciach. Podczas zajęć rodzic nie może przebywać na terenie niecki basenu.

 6. Wejherowskie WOPR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.