WOPROWSKIE WEEKENDY Z NAUKĄ PŁYWANIA

Godziny zajęć grup wg zaawansowania w semestrze letnim od lutego 2018r. :

sobota: 12-18       niedziela: 14-17

W semestrze letnim 2018 odbędzie się łącznie 15 zajęć w dniach:

 

Luty

17, 24

Marzec

3,10,17,24

Kwiecień

7,14,21,28

Maj

12, 19, 26

Czerwiec

9, 16

 

(Grupy niedzielne dzień później)

Cena za zajęcia na cały semestr to 405 zł

Osoby chętne do kontynuacji prosimy o kontakt, zapisy na semestr letni niebawem !

Regulamin zajęć na dole strony. Wszelkich aktualności prosimy szukać na stronie oraz naszym:

Fanpage’u na Facebooku

PODZIAŁ NA GRUPY I ILOŚĆ LEKCJI

Podział dzieci ze względu na wiek, jak i ilość lekcji, które pozwolą na realizację postawionych celów, zależą od indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i podmiotowo. Ilość dzieci w grupie zależy od wieku i poziomu zaawansowania uczestnika zajęć.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerów i instruktorów pływania. W grupie dla dzieci najmłodszych i początkujących każdemu instruktorowi pomaga asystent.

Wstępne założenia:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – dzieci w wieku 5-7 lat; po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs dyplomem „Już pływam” czyli przepłynięcia 25m stylem dowolnym bez sprzętu w dowolnym czasie
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 8-10 lat po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs Kartą pływacką
GRUPA ZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 11-12 lat powinny dążyć do poznania podstaw ratownictwa wodnego i uzyskania tytułu Młodszego ratownika WOPR. Jak również dążenia do sekcji ratownictwa sportowego.

Umiejętności dzieci weryfikowane będą na bieżąco. W trakcie kursu istnieje możliwość przesunięcia dziecka do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.

Dlatego na pierwszych zajęciach instruktor określa poziom stopnia zaawansowania dziecka.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ (45-50 MIN.)

I GRUPA

POCZĄTKUJĄCA  

II GRUPA ŚREDNIO-

ZAAWANSOWANA

III GRUPA

ZAAWANSOWANA

– gry i zabawy oswajające z wodą – proste skoki

– umiejętność zanurzenia twarzy i całej głowy pod wodę

– umiejętność oddychania „na wodzie” i „pod wodą”

– umiejętność leżenia na brzuchu i na plecach

– nurkowanie po przyrządy – zabawki

– praca nóg na brzuchu i na plecach z deską i makaronem

– pływanie „strzałką”

– podstawowe ruchy rąk do kraula A i B – dokładanka

 

– doskonalenie pływania kraulem A i B

* praca rąk

* umiejętność oddychania

* kondycja

– nauka stylu klasycznego

– umiejętność pływania pod wodą

– skoki na główkę

 

– doskonalenie technik pływania 3 stylami

* prawidłowe ułożenie ciała na wodzie

* technika ułożenia ramion

* ułożenie głowy i oddychanie

– nauka stylu motylkowego – podstawy (dla chętnych)

– skoki startowe i nawroty

– zapoznanie z technikami ratownictwa wodnego

W przypadku nieobecności potrzebna konsultacja z instruktorem dot. odrobienia/kontynuacji zajęć.

Chęć odrobienia prosimy zgłaszać na: marcin.pomierski@wopr.wejherowo.pl

15540984_1261587967251116_8340383281319083985_o

REGULAMIN ZAJĘĆ

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

– wypełnienie deklaracji uczestnictwa z oświadczeniem o braku przeciwskazań do zajęć ruchowych w wodzie (wypełnia rodzic lub opiekun),

– uiszczenie opłaty za nauki pływania w terminie/ach i kwotach oznaczonych w oświadczeniu.

  1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
  2. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania i wieku, w trakcie semestru istnieje możliwość przeniesienia dziecka do grupy o wyższym poziomie po uzgodnieniu z rodzicem/ opiekunem.
  3. W wypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane można, po wcześniejszym uzgodnieniu, odrobić w inną sobotę, z grupą o tym samym poziomie zaawansowania. Zajęcia można odrobić jedynie w czasie trwania bieżącego semestru. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny semestr. W wypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zmiany całkowitej kwoty na rozliczenia według stawki jak za pojedyncze zajęcia.
  4. Rodzice małych dzieci/ jeszcze nie w pełni samodzielnych/ mogą przebywać z dzieckiem w szatni oraz odprowadzić dziecko pod nieckę basenu i odebrać je przy niecce po zakończonych zajęciach. Podczas zajęć rodzic nie może przebywać na terenie niecki basenu.
  5. Wejherowskie WOPR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.
  6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka.
  7. Płatności dokonywane są na konto:

Wejherowskie WOPR ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo Bank Pekao S.A. 11 1240 1239 1111 0010 4337 0110 (tytuł: nauka pływania, imię i nazwisko dziecka)

 

Zapisy na zajęcia z nauki pływania:

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na: kontakt@wopr.wejherowo.pl

W razie problemów pomocą służy Marcin: 502-387-974

Osoby uczęszczające na poprzednią edycję mają pierwszeństwo w zgłoszeniach.