VI OTWARTE MISTRZOSTWA WEJHEROWSKIEGO WOPR W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017

Miejsce: Jezioro Żarnowieckie, Lubkowo, gmina Krokowa

Data: 15.08.2017r.

Program minutowy:

09:00-11:00 wydawanie pakietów startowych;
11:15 ceremonia otwarcia imprezy;
11:20 odprawa techniczna dla wszystkich uczestników wyścigu młodzieżowego;
11:30 start do wyścigu młodzieżowego (dystans 400m);
11:50 odprawa techniczna dla wszystkich uczestników wyścigu głównego;
12:00 start do wyścigu głównego (dystans 1200m);
13:00 ceremonia wręczenia nagród i zamknięcia imprezy.

 

Regulamin:

 1. Organizatorem zawodów jest Wejherowskie WOPR.Zapisy odbywają się drogą mailową poprzez wysłanie maila wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej na adres: kontakt@wopr.wejherowo.pl .Tytuł: „ZAWODY”, w treści podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, klub. Więcej informacji o zawodach na stronach: wopr.wejherowo.pli na fan page’u na Facebooku

 1. Opłata startowa wynosi:

25zł- płatne do dnia 11.08.2017;
35zł- płatne w biurze zawodów dnia 15.08.2017;
Zawodnicy startujący w wyścigu młodzieżowym są zwolnieni oraz członkowie Wejherowskiego WOPR są zwolnieni z opłaty startowej.

Nr konta do wpłaty: Bank Pekao S.A 11 1240 1239 1111 0010 4337 0110,
Wejherowskie WOPR, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo.
w tytule: ZAWODY, imię i nazwisko, miejscowość.

 1. Organizator wyznacza maksymalną liczbę uczestników w wyścigu głównym: 100 osób i w wyścigu młodzieżowym: 50 osób. Zapisy kończą się wraz z zapisaniem się setnego/ pięćdziesiątego zawodnika.
  O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.
  Numery startowe zostają przydzielone zawodnikowi po wpłynięciu pieniędzy na konto organizatora.
 2. Zawodnicy startujący w wyścigu młodzieżowym i niepełnoletni, którzy biorą udział w wyścigu głównym przedstawiają w biurze zawodów zgodę na start od rodzica/ prawnego opiekuna. Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zdolności zdrowotnej do startu w zawodach. Formularze będą dostępne w biurze zawodów.

 1. Wszelkie kwestie sporne, nieokreślone w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów.
  Odprawę techniczną przeprowadza sędzia główny zawodów.

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ciepły posiłek i wodę do picia.

 1. Organizator zawodów nie odpowiada za zgubione rzeczy.

 1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. Sędzia główny ma prawo odwołać zawody jedynie, gdy zagrożone będzie zdrowie uczestników.

 1. Dozwolone pływanie tylko w strojach pływackich i triathlonowych (stroje bez rękawków i nie wystające poniżej kolan). Obowiązuje zakaz startu w piankach.

 1. Kategorie wiekowe:
  a) w wyścigu młodzieżowym (400m):
  – M 2000 i młodsi (wyścig o puchar Prezesa Wejherowskiego WOPR)
  – K 2000 i młodsi (wyścig o puchar Prezesa Wejherowskiego WOPR)
  b) w wyścigu głównym (1200m):
  – M OPEN (wyścig o puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego)
  – K OPEN (wyścig o puchar Wójta Gminy Krokowa)
  W wyścigu głównym mogą startować tylko zawodnicy urodzeni w roku 2000 i starsi.
  Nagrody:
  – Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej z kategorii: puchary, nagrody rzeczowe