Basen dla członków WOPR

Od 04.10.2014r w każdą sobotę o godz. 10.00 dla członków Wejherowskiego WOPR zarezerwowano dwa tory pływackie na basanie przy ZS nr 3 ul. Nanicka 22 w celu podnoszenia sprawności fizycznej oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych oraz pływackich. Bezpłatne wejście po okazaniu legitymacji WOPR oraz wpisaniu się na listę obecności.

Zawody w pływaniu długodystansowym

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach pływackich długodystansowych przez jezioro Żarnowieckie ( 2200 m. ). Zawody odbędą się 15 sierpnia 2014 r. o godzi. 11.00 w Nadolu nad jeziorem Żarnowieckim. Więcej informacji oraz regulamin zawodów na stronie;

OBCHODY DNIA RATOWNIKA WOPR

18.06.2014 r. Zarząd Wejherowskiego WOPR, zaprasza wszystkich ratowników Wejherowskiego WOPR oraz sympatyków WOPR na oobchody „Dnia ratownika WOPR”, które odbędą się 28.06. 2014 r. (sobota) o godz.11.00 w Nadolu. Ratownicy obowiązkowo w strojach organizacyjnych.

FERIE ZIMOWE NA PŁYWALNI

W okresie od 20 do 25 stycznia w czasie ferii zimowych, grupa ratowników Wejherowskiego WOPR prowadziła zajęcia z nauki pływania oraz podstwa ratownictwa wodnego dla 30 dzieci z terenu Gminy Wejherowo w ramach projektu „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Wejherowie. Dziękujemy Marcinowi Pomierskiemu, Pawłowi Miziarskiemu, Kamilowi Krauze, Ryszardowi Kotfis, Aleksandrowi Jagiełło oraz Korneli Formella za prowadzenie i uatrakcyjnienie zajęć na pływalni.

DECYZJA MSW

Pragniemy poinformować, że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr. 208, poz. 1240 ), Minister Spraw Wewnętrznych decyzją Nr. 29/2014 z dnia 22 kwietnia 2014, wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Oznacza to, że Wejherowskie WOPR jest pełnoprawnym podmiotem upoważnionym do organizowania i prowadzenia kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli jak również do prowadzenie innych działań ratowniczych na obszarach wodnych. Tym samym nałożony został na nas obowiązek dbania o bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie powiatu Wejherowskiego i powiatu Puckiego.

Zarząd Wejherowskiego WOPR

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO 2013

15 września, zakończyliśmy pracę na na dwóch ostatnich kąpieliskach w Karwi i Jastrzębiej Górze, w tegorocznym sezonie zorganizowaliśmy i prowadziliśmy 12 kąpielisk nadmorskich, na odcinku od Jastrzębiej Góry do Lubiatowa oraz 4 kąpieliska śródlądowe, nad jeziorem Żarnowieckim – 2, nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach i nad jeziorem Wysoka w Kamieniu. Łącznie zatrudnialiśmy 46 ratowniczek i ratowników.

Uczestniczyliśmy również w projekcie Wojewody Pomorskiego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Naszym zadaniem było patrolowanie obszarów wodnych na terenie powiatu wejherowskiego oraz prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych.
Tegoroczny sezon był jednym z najtrudniejszych sezonów letnich w okresie ostatnich lat, nasi ratownicy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki o czym świadczy fakt, że na obsługiwanych kąpieliskach nie doszło do żadnego utonięcia. Istotnym faktem jest to, że nasi ratownicy uczestniczyli w 46 akcjach ratowniczych po za kapieliskami oraz na obszarze jeziora Żarnowieckiego, udzielając pomocy i ratując łącznie 53 osoby. Za taką postawę oraz profesjonalne działanie otrzymali podziękowania i słowa uznanie od społeczeństwa i lokalnych władz samorządowych.

Zarząd Wejherowskiego WOPR, składa również wszystkim ratownikom podziękowania za bohaterską postawę i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w minionym sezonie letnim 2013.

Zarząd Wejherowskiego WOPR

17.06.2016 rozpoczynamy kurs KPP oraz nabór na letnie szkolenie Ratownika Wodnego

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych! Młodzież, by miała możliwość zdobycia doświadczenia w ratownictwie, jak i oczywiście dorosłych, którzy chcieliby pracować w przyszłym sezonie na kąpieliskach lub pracować na basenie!

 Rozpoczęcie kursu KPP –  w dniu 17.06.2016r o godz. 16.00 w siedzibie Wejherowskiego WOPR ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

więcej informacji w zakładce kursy i szkolenia !!!

Read More