DECYZJA MSW

Pragniemy poinformować, że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr. 208, poz. 1240 ), Minister Spraw Wewnętrznych decyzją Nr. 29/2014 z dnia 22 kwietnia 2014, wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Oznacza to, że Wejherowskie WOPR jest pełnoprawnym podmiotem upoważnionym do organizowania i prowadzenia kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli jak również do prowadzenie innych działań ratowniczych na obszarach wodnych. Tym samym nałożony został na nas obowiązek dbania o bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie powiatu Wejherowskiego i powiatu Puckiego.

Zarząd Wejherowskiego WOPR