II RUNDA POMORSKIEJ LIGI W RATOWNICTWIE WODNYM

Komunikat Organizacyjny
II runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW

 •   04 października 2020
 •   Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5
 •   Akredytacja – 8:00
 •   Rozgrzewka – 9:00
 •   Odprawa sędziów – 9:30
 •   Uroczyste otwarcie – 9:45
 •   Rozpoczęcie zawodów –10:00

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

 •   Pływalnia 25m; 6 torów
 •   Pomiar czasu: elektroniczny
 •   Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

 •   W zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi będący członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
 •   Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
 •   Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty
 •   Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów jest obowiązkowa.

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 •   Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) lub excel (.xls) na email: bojard@poczta.onet.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed data rozpoczęcia zawodów
 •   Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

 •   Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
 •   Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE

100m ratowanie manekina w płetwach 50m ratowanie manekina
100/200m z przeszkodami
4x50m z przeszkodami

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •   Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
 •   Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 •   W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Pomorskiej Federacji WOPR
 •   Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.