Porozumienie z PSP

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Pomorska Federacja WOPR zawarły porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń takich jak:
-wykrywanie,rozpoznawanie oraz monitorowanie zaistniałych zagrożeń
-alarmowanie i informowanie przez podległe jednostki organizacyjne o zaistniałych zagrożeniach
-wspomaganie działań ratowniczych,gaśniczych,i poszukiwawczych .
-udzielanie wzajemnej pomocy odpowiednio do potrzeb i posiadanych mozliwości
-prowadzenie wspólnych szkoleń.
-wyposażanie grup ratowniczych w niezbędne urządzenia wymagane do realizacji porozumienia.

43576878_2411766282197277_5224923463289929728_o

Projekt bez tytułu