Zarząd:
Prezes: Daniel Szczygieł
Wiceprezes: Marcin Pomierski
Sekretarz: Daniel Łangowski
Członkowie: Robert Borziński
Grzegorz Behrendt
Piotr Rompca
Łukasz Treder
Bartosz Jankowski
Łukasz Bisewski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Adam Podgórski
Sekretarz: Aleksandra Budnik
Członkowie komisji: Szymon Laga
Karol Biliński
Tomasz Nowak
Komisja Dyscyplinarna:
Przewodniczący: Mirosław Dyndo
Z-ca przewodniczącego: Karol Behrendt
Sekretarz: Mariusz Szczygieł
Członkowie komisji: Jakub Rompca
Artur Jakusz