Kursy w Wejherowie

Cel główny zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowych

Harmonogram: 

Kurs nr 4

 

31.03 godz 16-21

01.04 godz 9-19

02.04 godz 9-19

 

06.04 (wielki czwartek) godz 9-17

07.04 (wielki piątek) godz 9-17

 

21.04 godz 16-21

22.04 godz 9-19

23.04 godz 9-19

(Cały kurs trwa 66godz zegarowych. Planowany egzamin 25.04.2022r)

 

Kurs nr 5

 

26.05 godz 16-20

27.05 godz 9-17

28.05 godz 9-16

 

02.06 godz 16-20

03.06 godz 9-17

04.06 godz 9-16

 

09.06 godz 16-20

10.06 godz 9-17

11.06 godz 9-16

 

16.06 godz 16-20

17.06 godz 9-17

18.06 godz 9-16

(Cały kurs trwa 69godz zegarowych. Planowany egzamin 20.06.2022r)

 

 

 

Adres:
Biuro Wejherowskiego WOPR ul Ofiar Piaśnicy 22 Wejherowo   

 

Cennik:

Pełen kurs KPP: 1100 zł/os. (Dla członków Wejherowskiego WOPR 990zł)

Recertyfikacja: 350 zł/os. (Dla członków Wejherowskiego WOPR 300zł)

Zapisy za pomocą formularza lub Bartek: 500028280