WOPROWSKIE WEEKENDY Z NAUKĄ PŁYWANIA

Semestr Zimowy Nauki pływania w roku szkolnym 2022 rozpoczynamy we wrześniu .

Wszystkie osoby które chcą kontynuować naukę w semestrze zimowym prosimy o przesłanie FORMULARZA na maila: marcin.pomierski@wopr.wejherowo.pl

Godziny rozpoczęcia zajęć grup wg zaawansowania :

 piątek: 17-19    sobota: 12-18       niedziela: 13-17

Płatności proszę dokonać do 20.09.2022 (532 zł) lub w ratach 1 część do 20.09.2022 (232zł) , 2 część do 15.11.2022 (300zł)

Kwota: 14×38 zł = 532 zł

Zapisy na zajęcia z nauki pływania:

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na: marcin.pomierski@wopr.wejherowo.pl

W razie problemów pomocą służy Marcin: 502-387-974 (Proszę dzwonić po 16)

Osoby uczęszczające na poprzednią edycję mają pierwszeństwo w zgłoszeniach jednakże również są proszone o wysłanie formularza

Regulamin zajęć na dole strony. Wszelkich aktualności prosimy szukać na stronie oraz naszym:

Fanpage’u na Facebooku

PODZIAŁ NA GRUPY I ILOŚĆ LEKCJI

Podział dzieci ze względu na wiek, jak i ilość lekcji, które pozwolą na realizację postawionych celów, zależą od indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i podmiotowo. Ilość dzieci w grupie zależy od wieku i poziomu zaawansowania uczestnika zajęć.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerów i instruktorów pływania. W grupie dla dzieci najmłodszych i początkujących każdemu instruktorowi pomaga asystent.

Wstępne założenia:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – dzieci w wieku 5-7 lat; po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs dyplomem „Już pływam” czyli przepłynięcia 25m stylem dowolnym bez sprzętu w dowolnym czasie
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 8-10 lat po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs Kartą pływacką
GRUPA ZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 11-12 lat powinny dążyć do poznania podstaw ratownictwa wodnego i uzyskania tytułu Młodszego ratownika WOPR. Jak również dążenia do sekcji ratownictwa sportowego.

Umiejętności dzieci weryfikowane będą na bieżąco. W trakcie kursu istnieje możliwość przesunięcia dziecka do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.

Dlatego na pierwszych zajęciach instruktor określa poziom stopnia zaawansowania dziecka.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ (45-50 MIN.)

I GRUPA

POCZĄTKUJĄCA  

II GRUPA ŚREDNIO-

ZAAWANSOWANA

III GRUPA

ZAAWANSOWANA

– gry i zabawy oswajające z wodą – proste skoki

– umiejętność zanurzenia twarzy i całej głowy pod wodę

– umiejętność oddychania „na wodzie” i „pod wodą”

– umiejętność leżenia na brzuchu i na plecach

– nurkowanie po przyrządy – zabawki

– praca nóg na brzuchu i na plecach z deską i makaronem

– pływanie „strzałką”

– podstawowe ruchy rąk do kraula A i B – dokładanka

– doskonalenie pływania kraulem A i B

* praca rąk

* umiejętność oddychania

* kondycja

– nauka stylu klasycznego

– umiejętność pływania pod wodą

– skoki na główkę

– doskonalenie technik pływania 3 stylami

* prawidłowe ułożenie ciała na wodzie

* technika ułożenia ramion

* ułożenie głowy i oddychanie

– nauka stylu motylkowego – podstawy (dla chętnych)

– skoki startowe i nawroty

– zapoznanie z technikami ratownictwa wodnego

15540984_1261587967251116_8340383281319083985_o

REGULAMIN ZAJĘĆ

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

– wypełnienie deklaracji uczestnictwa z oświadczeniem o braku przeciwskazań do zajęć ruchowych w wodzie (wypełnia rodzic lub opiekun),

– uiszczenie opłaty za nauki pływania w terminie/ach i kwotach oznaczonych w oświadczeniu.

  1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
  2. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania i wieku, w trakcie semestru istnieje możliwość przeniesienia dziecka do grupy o wyższym poziomie po uzgodnieniu z rodzicem/ opiekunem.
  3. W wypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny semestr. W wypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zmiany całkowitej kwoty na rozliczenia według stawki jak za pojedyncze zajęcia.
  4. Rodzice małych dzieci/ jeszcze nie w pełni samodzielnych/ mogą przebywać z dzieckiem w szatni oraz odprowadzić dziecko pod nieckę basenu i odebrać je przy niecce po zakończonych zajęciach. Podczas zajęć rodzic nie może przebywać na terenie niecki basenu.
  5. Wejherowskie WOPR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.
  6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka.
  7. Płatności dokonywane są na konto:

Wejherowskie WOPR ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo Bank Pekao S.A. 11 1240 1239 1111 0010 4337 0110 (tytuł: nauka pływania, imię i nazwisko dziecka)