NAUKA PŁYWANIA

WOPROWSKIE WEEKENDY Z NAUKĄ PŁYWANIA

Semestr Zimowy Nauki pływania w roku szkolnym 2024 rozpoczynamy w LUTYM .

Wszystkie osoby które chcą kontynuować naukę w semestrze zimowym prosimy o przesłanie FORMULARZA na maila: marcin.pomierski@wopr.wejherowo.pl

Godziny rozpoczęcia zajęć grup wg zaawansowania :

piątek: 17-19 sobota: 12-18 niedziela: 13-17

Płatności proszę dokonać do 01.03.2024 (660 zł) lub w ratach 1 część do 01.03.2024 (300zł) , 2 część do 10.05.2024 (360zł)

Kwota: 15×44 zł = 660 zł

Zapisy na zajęcia z nauki pływania:

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na: marcin.pomierski@wopr.wejherowo.pl

W razie problemów pomocą służy Marcin: 502-387-974 (Proszę dzwonić po 16)

Osoby uczęszczające na poprzednią edycję mają pierwszeństwo w zgłoszeniach jednakże również są proszone o wysłanie formularza

Regulamin zajęć na dole strony. Wszelkich aktualności prosimy szukać na stronie oraz naszym:

Fanpage’u na Facebooku

PODZIAŁ NA GRUPY I ILOŚĆ LEKCJI

Podział dzieci ze względu na wiek, jak i ilość lekcji, które pozwolą na realizację postawionych celów, zależą od indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i podmiotowo. Ilość dzieci w grupie zależy od wieku i poziomu zaawansowania uczestnika zajęć.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerów i instruktorów pływania. W grupie dla dzieci najmłodszych i początkujących każdemu instruktorowi pomaga asystent.

Wstępne założenia:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – dzieci w wieku 5-7 lat; po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs dyplomem „Już pływam” czyli przepłynięcia 25m stylem dowolnym bez sprzętu w dowolnym czasie
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 8-10 lat po minimum 20 lekcjach powinny zakończyć kurs Kartą pływacką
GRUPA ZAAWANSOWANA – dzieci w wieku 11-12 lat powinny dążyć do poznania podstaw ratownictwa wodnego i uzyskania tytułu Młodszego ratownika WOPR. Jak również dążenia do sekcji ratownictwa sportowego.

Umiejętności dzieci weryfikowane będą na bieżąco. W trakcie kursu istnieje możliwość przesunięcia dziecka do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.

Dlatego na pierwszych zajęciach instruktor określa poziom stopnia zaawansowania dziecka.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ (45-50 MIN.)

REGULAMIN ZAJĘĆ

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

– wypełnienie deklaracji uczestnictwa z oświadczeniem o braku przeciwskazań do zajęć ruchowych w wodzie (wypełnia rodzic lub opiekun),

– uiszczenie opłaty za nauki pływania w terminie/ach i kwotach oznaczonych w oświadczeniu.

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania i wieku, w trakcie semestru istnieje możliwość przeniesienia dziecka do grupy o wyższym poziomie po uzgodnieniu z rodzicem/ opiekunem.
W wypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny semestr. W wypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zmiany całkowitej kwoty na rozliczenia według stawki jak za pojedyncze zajęcia.
Rodzice małych dzieci/ jeszcze nie w pełni samodzielnych/ mogą przebywać z dzieckiem w szatni oraz odprowadzić dziecko pod nieckę basenu i odebrać je przy niecce po zakończonych zajęciach. Podczas zajęć rodzic nie może przebywać na terenie niecki basenu.
Wejherowskie WOPR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka.
Płatności dokonywane są na konto:

Wejherowskie WOPR ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo Bank Pekao S.A. 11 1240 1239 1111 0010 4337 0110 (tytuł: nauka pływania, imię i nazwisko dziecka)